Utilizing the isotopic and trace element fingerprint of sphalerite for traceability applications


Pre-study

Luleå tekniska universitet

2020-04-01

ALS Scandinavia


Christina Wanhainen

2020-09-30

201905167

Syfte och mål

Projektet syftar till att sammanställa den första databasen över spårelement- och isotop-sammansättningen hos zinkblände från Zn-producerande gruvor i Sverige. Databasen kommer att studeras med hjälp av multivariatanalys för att identifiera de analytiska fingeravtrycken för zinkblände från olika fyndigheter. Projektet kommer därmed att ta fram oberoende kriterier för spårbarhet vilka kan användas för att validera resultat baserade på andra tekniker, som exempelvis blockkedjeanalys, eller för att utvärdera material där blockkedjeanalys inte finns tillgänglig.

Förväntade effekter och resultat

Projektet blir det första att etablera en nationell databas över spårelement- och isotop-sammansättningen hos zinkblände från producerande gruvor i Sverige, samt bli den första studie att använda multipla metallisotop- och spårelement-förhållanden till metoder relevanta för spårbarhetstillämpningar globalt. Förväntade effekter är (bland annat) stödkriterier för certifiering av Zn koncentrat från svenska gruvor och förbättrad bakgrundsdata vad gäller isotoper och spårelement för att spåra och fastställa miljöföroreningar relaterade till Zn gruvverksamhet.

Planerat upplägg och genomförande

Inventering av prov från tidigare studier kommer att genomföras och kompletterande provtagning utföras i samarbete med industriparterna för att säkerställa ett fullständig set av representativa prover för olika malmtyper. Isotop- och geokemiska analyser kommer att genomföras och resultaten sammanställas i en databas. Data kommer att analyseras med multivariatmetoder, och jämföras med publicerad data på fyndigheter globalt. Kraftfulla parametrar för arbetsmetodik inom spårbarhet kommer att identifieras, liksom nyckelområden för ett efterföljande innovationsprojekt.

Mer information

Presentation slides from Swedish Mining Innovation Program day 2020

FacebookTwitterLinkedInEmail