Uppdatering av nollbasmätning & hållbarhetsdatabas (2013-2021)


Pre-study

Håkan Tarras-Wahlberg

2021-12-012022-08-31

202104967

Syfte och mål

Projektet ska leverera en uppdaterad databas som rör den svenska gruv- och metallutvinningsindustrin. Databasen kommer att innehålla hållbarhetsrelaterad data och detta kommer att möjliggöra analys över tid av hållbarhetsprestanda i den svenska gruv- och metallutvinningsindustrin under perioden 2013-2021.

Förväntade effekter och resultat

Databasen kommer att innehålla hållbarhetsrelaterad data och detta kommer att möjliggöra analys över tid av hållbarhetsprestanda för den svenska gruv- och metallutvinningsindustrin under perioden 2013-2021.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utföras under perioden december 2021 till augusti 2022.

FacebookTwitterLinkedInEmail