Ultraljudsintensifierad produktion av titanfosfat från gruvavfall


Pre-study

Örjan Johansson

2022-03-012022-10-31

202104657

Syfte och mål

Denna förstudie syftar till att utveckla en hållbar lakningsprocess med hjälp av hydrodynamisk och akustisk kavitation (HAK) och redoxpotentialkontroll för framställning av titanfosfat (TiP1). Målet är att utvinna TiOSO4 från titanitkoncentrat från avfallsströmmarna vid LKAB:s gruvor. Titan i form av TiOSO4(aq) omvandlas till TiP1 genom reaktion med fosforsyra. Målet är att definiera förutsättningarna för en process som innefattar karakterisering av titanbärande mineral; anrikning av koncentrat, HAC-lakning med redoxpotentialkontroll samt syntes av TiP-1.

Förväntade effekter och resultat

-Tre projektmöten -Forskningsrapport och SMI-presentation -Fullskalig ansökan om innovationsprojekt -Vetenskaplig artikel som beskriver hela processen -Karakterisering av gruvavfallets mineralsammansättning -Granskning och bedömning flotationstekniker -Definierad HAC-process för effektiv och hållbar lakning -Karakterisering av utbyte och energieffektivitet -Jämförelse av HAC och konventionell lakning under atmosfäriska förhållanden -Definierat processprotokoll -Karakterisering av TiP-kvalitet -Utvärdera processens hållbarhet och biprodukter

Planerat upplägg och genomförande

Samordnade aktiviteter gällande: Provtagning från anrikningsanläggning (3 olika avfallsströmmar) Genomförande av mineralogiska- och partikelanalyser Granskning av användbara flotationsprocesser och reagenser för potentiell anrikning av titanrika mineraler Indikativa flotationstester för utvalda prover och bedömning av mineralogisk respons Anpassning av HAC-reaktor för lakning av koncentrat samt test och jämförelse med etablerad metod Verifiering kemisk identitet för TiP1 med XRD och solid state P MAS NMR enligt etablerade protokoll och procedurer

FacebookTwitterLinkedInEmail