Tillförlitlighetscentrerat underhåll (RCM) för automatiserade gruvmaskiner


GruvbrytningUnderhåll

Pre-study

Luleå University of Technology

2015-09-01


Uday Kumar

2016-03-31

201501348

Syfte och mål
Syftet med forskningsprojektet är att studera möjligheten att tillämpa Reliability Centered Maintenance (RCM) i automatiserade gruvmaskiner. Målet är att förbättra tillförlitligheten och tillgängligheten av automatiserade gruvsystem genom att förhindra oväntade fel och optimera prediktivt underhåll för att uppnå säkerhet med lägsta livscykelkostnad med hjälp av RCM-metodiken.

Upplägg och genomförande
Projektet ska tillhandahålla ett praktiskt beslutsstödsverktyg för underhållsplanering för chefer av automatiserade gruvor. Baserat på det slutliga resultatet ska möten hållas, inom tre månader, med partners inom industrin för att diskutera det. Möjligheten att implementera det framtagna ramverket kommer att utvärderas vid det tillfället. Slutligen, efter utvärderingsprocessen, ska samarbetsparterna inom industrin bli erbjudna att starta ett fullskaligt projekt för att implementera det framtagna ramverket för automatiserade gruvmaskiner t.ex. LHD eller borrmaskiner.

Förväntade resultat
Projektresultaten ska användas i en jämförande studie för att konfigurera de viktigaste RCM parametrarna, för att klargöra fördelar och nackdelar med olika underhåll modeller och teknologier. Projektet slutförs genom att utveckla ett ramverk för RCM implementering för automatiserade gruvmaskiner för att skapa en kostnadseffektiv drift och underhållsstrategi. Det föreslagna ramverket ska tillhandahålla ett antal verktyg för att möjliggöra för gruvingenjörer och chefer att underhålla och använda automatiserade maskiner mer effektivt.

FacebookTwitterLinkedInEmail