Syrgas som en möjliggörare för energieffektiva och klimatneutrala järnoxidprocesser och produkter


fullscale

Charlotte Andersson

2022-04-012025-03-31

202104694

Syfte och mål

I omställningen till ett fossilfritt samhälle förväntas vätgas bli allt viktigare. Produktionen av fossilfritt vätgas genom elektrolys av vatten kommer att generera en stor mängd syre som kan användas i produktionen av järnmalmsoxidagglomerat för att vidare användas vid järntillverkning. Oxidationen som sker under produktionen är en exoterm reaktion som påverkas av syrehalten och projektet syftar till att undersöka i vilken utsträckning det är möjligt att använda syre och därmed minska eller eliminera all tillförsel av externt bränsle i järnoxidproduktprocesserna.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av det föreslagna projektet kan leda till en minskning eller eliminering av den tillförd energin i pelletiseringsprocessen. Detta skulle ha en direkt positiv miljöpåverkan i Sverige med en total minskning av CO2-utsläpp samt produktions- och kostnadseffektivitet. Förutom fördelarna för de svenska gruv- och metallproducerande företagen kommer projektet att tillföra grundläggande kunskap om hur syre kan användas i framställning av järnoxidagglomerat, kunskap som skulle kunna tillämpas i andra verksamheter för att minska sektorns totala CO2-avtryck.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett gemensamt samarbete mellan akademin, de två järnoxidproducerande företagen i Sverige och en teknikleverantör, för att undersöka i vilken utsträckning syre kan användas vid tillverkning av järnoxidprodukter och konsekvenserna för energiförbrukning, CO2-utsläpp och produktegenskaper. Projektet kommer att studera alla olika aspekter av syreanvändning under oxidation och sintring, såsom effekten av råmaterial, gasflöden, temperatur och även vilken påverkan syre har på produktens egenskaper under vätgasreduktion.

FacebookTwitterLinkedInEmail