Mining with nature – Svensk gruvnärings nuvarande och framtida förhållande till biologisk mångfald


strategic

Ecogain

2019-10-01

Svemin


Tove Hägglund

2020-12-31

201905351

Syftet med projektet är att på en övergripande, strategisk nivå göra en nulägesbeskrivning och framtidsanalys över den svenska gruvbranschens förhållande till biologisk mångfald. Syftet är även att peka ut målsättningar och strategier för hur branschen i framtiden ska kunna verka utan netto-förluster av biologisk mångfald.

Mer information

Ladda ned Mining with nature – Svensk gruv- och mineralnärings färdplan för ökad biologisk mångfald

Update från vårt strategiska projekt “Svensk gruvnärings nuvarande och framtida förhållande till biologisk mångfald”

Presentation slides from Swedish Mining Innovation Program day 2020

Läs mer om projektet på projektägaren Svemins webb

Fördjupande webbinarium Mining with nature

 

Foto: Ecogain
FacebookTwitterLinkedInEmail