Svensk gruv- och mineralnäring i en hållbar framtid – hur kan den se ut?


strategic

Svemin AB

2017-12-01


Erika Skogsjö

2019-05-31

201705384

Material

Projektet är en del av Svemins satsning Mineralbidraget
#mineralbidraget – branschens bidrag till det långsiktigt hållbara samhället

Ur projektplanen

Syfte och mål
Projektets syfte är att belysa gruv- och mineralnäringens roll och samspel med samhället i den hållbara samhällsomvandlingen och tillsammans med olika relevanta intressenter i samhället, diskutera och borra i betydelsen av gruv- och mineralnäringen i ett hållbart samhälle och vilka utmaningar och möjligheter man står inför. Målet är en bild av den framtida gruv- och mineralnäringens roll i den hållbara samhällsutvecklingen och ett strategiskt aktivitetsprogram att navigera utifrån för tydligt bidrag till hållbar samhällsutveckling i de fortsatta verksamheterna.

Upplägg och genomförande
Projektet ska undersöka hur gruv- och mineralindustrin ska navigera i förhållande till en hållbar samhällsutveckling. Utifrån framtidsscenarier analyseras hur branschen kan vara en del av den hållbara samhällsomvandlingen, fortsätta att bidra till ekonomisk utveckling och samtidigt bidra till agendan för hållbar utveckling samt vara en drivkraft för förändring, snarare än att bara svara på samhällsförändringar. Projektet drivs av Svemin och SEI med deltagande från både branschföretag, relevanta samhällsaktörer och stakeholders.

Förväntade resultat
Det resultat som förväntas är en tydlig bild över den framtida gruv- och mineralnäringens roll i den hållbara samhällsutvecklingen och ett framarbetat ”strategiskt aktivitetsprogram” för branschen att navigera utifrån, för att bidra till den hållbara samhällsutvecklingen i de fortsatta verksamheterna och affärerna. De förväntade effekterna är att gruv- och mineralnäringen i sina fortsatta verksamheter ska vara en del av den hållbara samhällsomvandlingen, genom att fortsätta att bidra till ekonomisk utveckling och tydligt bidra till agendan för hållbar utveckling.

 

FacebookTwitterLinkedInEmail