STRIM Forskarskola


strategic

Charlotte Andersson

2016-09-012018-04-30

201604927

Syfte och mål

Projektet har initierat arbetet med att upprätta en forskarskola kopplat till det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri. Ett stort antal doktorander och forskarstuderande inom området visade intresse och de första träffarna inom forskarskolan arrangerades.

Resultat och förväntade effekter

Forskarskolan har startat och tydlig moment inom forskarskolan har tagits fram. Upplägget med fokus på nätverksbyggande passar deltagarna och kopplar till starkt till övriga aktiviteter inom området. Seminarier samverkar och fungerar också som komplement till aktiviteter direkt inom programmet.

Upplägg och genomförande

Upplägget i projektet har testats och varit framgångsrikt. Fokus på nätverksbyggande med tydliga kursmoment och seminarieserier allt kopplat mot industri verkar vara en bra väg framåt. Planering för nästa steg finns dokumenterad och med möjlighet att fortsätta.

FacebookTwitterLinkedInEmail