Ståltillverkning med låga järnförluster under smältning


Pre-study

Mikael Ersson

2022-03-012022-12-31

202104660

Syfte och mål

Syftet med studien är att beskriva och modellera grundläggande fenomen samt att etablera preliminära testmetoder för järnmalmskoncentrat a) fluidiserad bädd med brikettering och sluten elektrisk ugn (EF) som arbetar under reducerande eller neutrala förhållanden. b) bearbetning av pelleterad malm via en DR-schaktugn och EF som arbetar under reducerande eller neutrala förhållanden jämfört med: c) bearbetning av pelleterad malm via en schaktugn och en elektrisk ljusbågsugn (EAF)

Förväntade effekter och resultat

Teknisk-ekonomisk rapport Rapport om metallisering av malmer/pellets/briketter upp till olika metalliseringsgrader och deras smältning i laboratorieexperiment. Alla resultat kommer att användas för att formulera ett europeiskt projekt som syftar till ett processparadigm där resurshushållning och låga till noll CO2-utsläpp prioriteras framför låg elförbrukning. Resultaten kommer att ge fördelaktiga effekter genom att möjliggöra investeringar i ny kapacitet för malmtillverkning, reduktion och ståltillverkning med hjälp av optimala metoder för börvärden och processteknik.

Planerat upplägg och genomförande

Högtemperaturexperiment i) karakterisering av experimentmaterial (järnmalm, pellets, briketter, etc.) 4-6 prover; ii) undersökningar av kinetiken för gasbildning och viktförluster under reduktionsreaktioner av experimentellt material 3-4 laboratorieförsök; iii) utvärdering av reduktionsprocessens hastighet och reduktionsgrad av experimentmaterial vid 800-1000oC; iv) undersökningar av smältning av material med olika metalliseringshastighet vid 1500-1600oC, slaggbildning och fördelning av föroreningskomponenter mellan metall och slaggsmälta.

FacebookTwitterLinkedInEmail