Spänningsförändringar i underjordsgruvor från teoretiska studier till praktiska rekommendationer


fullscale

Savka Dineva

2022-03-012025-02-28

202104663

Syfte och mål

Målen är: 1)Utveckla metodiker för kontinuerlig mätning av spänningsförändringar i gruvor via proxies (Seismisk tomografi, spännings-inversion, grid analyser av seismiska parametrar) Data från spännings-mätning och avancerade numeriska modeller används för verifiering och utvärdering av användbara metoder. 2) Undersöka relationen mellan spänningsförändringar och seismicitet i fyra olika gruvor i Sverige via den nya metodiken. Resultaten används för att utvärdering av seismisk risk och gruvdesign.

Förväntade effekter och resultat

Resultat från projektet kommer att tillämpas i alla deltagande gruvor för hållbar gruvproduktion. Resultat kommer att användas på några olika sätt: 1)Data (moment tensor, spänningsinversion, numerisk modellering) har ett eget värde. 2)Praktiska rekommendationer/procedurer (för varje gruva) för spänningsövervakning, med hjälp av proxies, används vid projektets slutförande, för seismisk risk utvärdering och stängning/öppning av områden. 3)För gruvplanering, baserad på spänningssituationen.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet planeras att utföras av Luleå´s tekniska universitet, Uppsala universitet, LKAB (Kiruna och Malmberget), Boliden (Garpenberg) och Zinkgruvan av 15 personer (inkl. en PhD och en postdoc) under 3 år. Spänningsceller installeras i Kiruna och Malmberget gruvor där metodiken kommer att tillämpas fullt ut. I Garpenberg och Zinkgruvan kommer så mycket som möjligt att göras. Relationen mellan spänningsförändringar och seismisitet studeras för alla 4 deltagande gruvor.

FacebookTwitterLinkedInEmail