Skattning av spänningstillståndet från spänningsinducerade utfall och data från borrkärnor


Gruvbrytning

Pre-study

Luleå tekniska universitet

2017-07-01

Fracsinus Rock Stress Measurements AB


Maria Ask

2018-05-31

201702214

Syfte och mål
Förstudien syftar till att: 1. Uppskatta spänningstillståndet med hjälp av spänningsinducerade utfall (SIF) och data från borrkärnor från 1,0–1,8 km djup i LKAB:s gruva i Malmberget. Traditionella metoder har problem på dessa djup. Resultaten valideras mot andra metoder för bergspänningsmätningar. 2. Beakta påverkan från bergmassans geologiska strukturer och geokemi för att skatta bergspänningarnas storlek. 3. Om möjligt, skapa ett fullskaligt innovationsprojekt eller pilotprojekt för skattning av bergspänningstillståndet med hjälp av SIF och data från borrkärnor.

Upplägg och genomförande
Förstudien genomförs av C. Wanhainen, D. Ask, M. Ask och T. Bauer. Den har fem aktiviteter: 1. Litteraturstudie. 2. Analys av existerande data och kompletterande testning. Analysera utvalda SIF:ar och utvärdera bergspänningarnas storlek med hjälp av bergmekaniska, strukturgeologiska och geokemisk data. Eventuellt göra kompletterande tester. 3. Skatta spänningsmagnituder och validera resultaten mot hydrauliska bergspänningsdata. 4. Dialog med LKAB i första hand. 5. Skicka in resultat för publicering and utveckla arbetsplan för fullskaligt innovations- eller pilotprojekt.

Förväntade resultat
Planen är att testa och utveckla en ny, kostnadseffektiv metod for att skatta bergspänningstillståndet på större djup, samt att validera dessa resultat mot ”facit” (det vill säga hydrauliska injekteringsmetoder). Detta kommer att resultera i ökad säkerhet, samt bidra med kritisk in-data för designen av djupare brytningsnivåer. Om resultaten följer planen kommer vi att utveckla ett fullskaligt innovationsprojekt eller pilotprojekt för att tillämpa resultaten från denna studie i andra delar av Malmbergets gruva och i gruvan i Kiruna.

FacebookTwitterLinkedInEmail