Samhälle och gruva


strategic

Georange

2019-06-01

Kaunis Iron, SGU, Svemin, Region Norrbotten, Luleå University of Technology


Anna K Kostet, AKK Arcticcon

2020-12-31

201904834

Projektets syfte är att utveckla bättre metoder för att skapa acceptans för nya gruvor, och att identifiera och föreslå förbättringar i lagstiftningen som gör att beslutsunderlag omfattar både de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna och processen att väga de olika faktorerna mot varandra. Att på evidensbaserat sätt utveckla aktiviteter som stärker samhället kring gruvan och stärker jämställdhetsaspekten i gruvnäringen, men också i samhället runt omkring. Allt detta för att säkra kompetensförsörjning och hållbart samhälle kring en gruvetablering i en landsbygdskommun.

Och det här kom man fram till (Resultatfilm från projektet)

Mer information

Projektets webbsida hos Georange (rapporter etc.)

Presentation slides från Swedish Mining Innovation Program day 2020 (eng)

Webinar Gruvan och gruvsamhället (arrangerat av projektet Gruva Samhälle tillsammans med WIM och LKAB)

 

 

Photo – Truck: AKK Arcticcon / Pajala: PTE

FacebookTwitterLinkedInEmail