Rening av kvicksilver från svavelsyraproduktion


Pre-study

Chalmers tekniska högskola

2021-03-01


Björn Wickman

2021-09-30

202004479

Syfte och mål

Projektets mål är att undersöka möjligheterna att skala upp och utveckla en ny teknik for att rena svavelsyra fran kvicksilver. Tekniken bygger pa elektrokemisk legeringsbildning och är ett resultat fran forskning pa Chalmers. Vi kommer att utveckla en mindre prototyp och skala upp fran batchtester pa 50 ml till att rena 20 liter svavelsyra från ca 1000 g Hg/kg. Ett delmål ar att ta fram stabila och effektiva elektroder med hög ytarea. En kravspecifikation for att kunna skala upp tekniken till kommande pilottest kommer också att tas fram tillsammans med Boliden.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten från projektet kommer att ta oss till en högre teknisk nivå, TRL 5, och ge viktig kunskap om hur man kan skala upp tekniken och genomföra ett pilotprojekt i industriell skala och nå en ännu högre TRL. Att hitta lämpliga material och utveckla elektroder med hög ytarea kommer att vara ett viktigt steg för att skala upp från nuvarande labbexperiment till industriell skala. Projektet kommer att bidra till FN: s Globala mål 3, 6, 9 och 12 och vi tror också att det kan bidra till att påverka politiken för att ställa hårdare krav på kvicksilverkoncentrationer i svavelsyra.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att ledas av Chalmers som i nära samarbete med startupbolaget Atium kommer att organisera och utföra arbetet. Boliden kommer att vara med som industripartner och förse projektet med svavelsyra for tester, samt med kunskap inom svavelsyraproduktion. Svenska Miljoinstitutet IVL kommer hjälpa till med analys av kvicksilver och Chalmers Innovationskontor medverkar som rådgivare. Projektet består av ett antal arbetspaket däribland projektkoordinering, utvecklandet av prototyp och elektroder samt bildandet av konsortium och förbereda för pilotprojekt.

FacebookTwitterLinkedInEmail