Övergång till elektromobilitet och autonomi i entreprenadmaskiner med hjälp av digitala tvillingar


Pre-study

Blekinge tekniska högskola

2021-05-01


Alessandro Bertoni

2021-10-31

202004461

Syfte och mål

Denna förstudie ska utveckla en digital tvilling av de typiska operationerna som sker i ett nätverk av gruvor med tillhörande maskiner baserat på datainsamling, värde- och hållbarhetsmodeller och simuleringar. Detta möjliggör för ingenjörer att i en tidig fas av systemutveckling utveckla och utvärdera varianter av helt elektriska och autonoma maskiner tillsammans med förmågan att snabbt förutsäga de ekonomiska och miljömässiga effekterna av nya maskiner och systemkonfigurationer.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat förväntas minska utvecklingstiden för kostnadseffektiva autonoma lösningar baserade på elektromobilitet i gruvindustri, vilket påskyndar övergången till en fossilfri industri, samtidigt som miljöpåverkan sänks och säkrare arbetsmiljö åstadkoms genom att flytta bort arbetare bort från en riskfylld miljö.

Planerat upplägg och genomförande

Här listas hur genomförande av projekt planeras: Leverans 1: Kartläggning av de viktigaste ekonomiska och hållbarhetsrelaterade trenderna inom entreprenadmaskin industri för design av autonoma och elektriska anläggningar. Leverans 2: Prototyp av kombinationen av discrete event och system dynamics simulering för att skapa den digitala tvillingen. Leverans 7: Uppföljningsplan för att skala upp projektet Leverans 8: Slutlig projektrapport: Beskrivning av den digitala tvillingen, dess validering och fullständiga plan för vidareutveckling.

FacebookTwitterLinkedInEmail