Organosolv hydrofoba ligninpartiklar som biologiskt nedbrytbara flotationssamlare med lågt koldioxidutsläpp


fullscale

Luleå tekniska universitet

2019-05-01


Ulrika Rova

2022-04-30

201804617

Syfte och mål

Detta projekt har som mål att demonstrera en teknik för en ny hållbar flotationsprocess för selektiv extraktion av basmetaller från sulfidmalmer, baserad på total eller partiell ersättning av fossilbaserade xantatderivat med biobaserade, biologiskt nedbrytbara hydrofoba organosolv-lignin nanopartiklar. Produktionen och användningen av bionedbrytbara nanopartiklar av lignin som flotationssamlare förväntas att ha en stor inverkan på utvecklingen av hållbara gruvprocesser med både låg miljöpåverkan och koldioxidutsläpp.

Förväntade effekter och resultat

1. Etablerad separationsprocess med de avsedda nya biobaserade flotationssamlare 2. Väl karakteriserade ligninpartiklar för användning som flotationssamlare 3. Rapport om effektiviteten av ligninpartiklar som flotationssamlare för olika malmer och korrelation av deras effektivitet på specifika metaller med ligninets kemiska egenskaper 4. Optimerad flotationsprocess för de nya flotationssamlarna 5. Rapport om processens uppskalningspotential, inklusive miljöbedömning av processen

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs under 36 månader och leds av Ulrika Rova från Luleå tekniska universitet. I projektet ingår partners med kompetens inom hela värdekedjan; Sveaskog, Luleå tekniska universitet, Boliden Mineral AB samt Nouryon (fd Akzo Nobel Surface Chemistry).

Mer information

Presentation slides from SIP STRIM Programdag 2019

Presentation slides from Swedish Mining Innovation Program day 2020

FacebookTwitterLinkedInEmail