Omvandling av järnsand till högkvalitativ järnklorid och silikatsand


Pre-study

Cristian Tunsu

2022-04-012022-10-31

202104717

Syfte och mål

EasyMining har utvecklat en process kallad Sahara som ursprungligen designades för att återvinna järnklorid från aska genererad från förbränning av avloppsslam. Projektet syftar till att validera tillämpbarheten av Sahara processen för järnrika silikatsandrester från svensk gruvindustri (Boliden). Tekniken har stor potential att dekontaminera järnsanden och omvandla det till en högkvalitativ järnklorid som kan komma att användas i avloppsrening. Den järnfria silikatsanden kan användas för industriellt bruk tex inom konstruktion, slaggbildare, glastillverkning.

Förväntade effekter och resultat

Sahara har potentialen att: förändra produktionen av järnkloridbaserat koaguleringsmedel för vattenrening genom att använda järnsand från gruvdrift som idag har neutralt till negativt värde; minska volymerna av järnsand som läggs på deponi på grund av begränsad användbarhet; utöka användningsområdet av silikathaltiga flöden genom att vidare avlägsna oönskade fraktioner (järn, tungmetaller) och koncentrera silikatfraktionen; och att producera en silikatsand för användningsområden där kraven på sammansättningen och renheten är högre, t.ex. metallproduktion.

Planerat upplägg och genomförande

De aktiva parterna är EasyMining, Swerim and Boliden. EasyMining kommer att agera som koordinator och ansvara för förberedelser och utveckling av processen; utföra experimentella försök samt ansvara för utvärdering, rapportering, kommunikation och spridning av information. Swerim kommer att testa och validera den återvunna silikatsandprodukten för olika användningsområden. Boliden kommer att tillhandahålla järnsanden samt utvärdera resultat. EasyMining samarbetar dessutom redan med andra relevanta intressenter för utvärdering och validering av produktprover.

FacebookTwitterLinkedInEmail