Nya optiska fibrer för gasavkänning: applicering i krävande miljöer


Pre-study

RISE Research Institute of Sweden AB

2020-03-01


Kenny Hey Tow

2020-08-31

201905182

Syfte och mål

Målet med NOVASENS är att undersöka möjligheten att använda en ny specialty optical fibre för simultan, snabb och mer effektiv granskning av flera olika gastyper. Detta är viktigt för att upprätthålla de nuvarande kraven för yrkesmässig exponering, minska risken för explosioner i gruvor samt för effektiv kontrollering av värmebehandlingsprocesser och att garantera hög produktionskvalitet i stålindustrin. Möjligheten att utveckla ett distribuerat fiberoptiskt gassensorsystem för gruvor och metallurgi samt dess tillämplighet kommer även att undersökas.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat är följande: – En lista av lämpliga optiska specialty fibres som är skräddarsydda för gasmätningar och möter kraven för ett fälttest i industrin. – Ett avancerat interrogationssystem som möjliggör mätning av flera gaskoncentrationer samtidigt med samma fiber. – En studie angående den tekniska genomförbarheten av en (kvasi-) distribuerad fiberoptisk gassensorlösning.

Planerat upplägg och genomförande

– Få de tekniska specifikationerna som krävs för en fiberoptisk gassensorlösning i gruv- och metallindustrin från nuvarande intressenter. – Identifiera framtida partners och planera inför en ansökan om fullskaligt projekt. – Modellera en specialty fibre som är skräddarsydd för tillämpningar inom gasdetektion – Utveckla ett avancerat interrogationssystem som möjliggör mätning av flera gaskoncentrationer samtidigt samt göra en utvärdering av systemet i labb genom att testa två relevanta gaser som specificerats av intressenter.

Mer information

Presentation slides from Swedish Mining Innovation Day 2020

FacebookTwitterLinkedInEmail