Numerisk undersökning om effekterna av spränghålsavvikelse på fragmentering


Pre-study

Changping Yi

2022-04-012022-09-30

202104665

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en procedur för att utvärdera effekten av spränghålsavvikelse på sprängningsprestandan genom numerisk modellering samt utveckla en modellbaserad bedömningsprocedur för givna spränghålsavvikelser. Målet är att ge en bättre förståelse för effekterna av spränghålsavvikelse på fragmentering och utveckla ett numeriskt verktyg för att utvärdera effekterna.

Förväntade effekter och resultat

Det framgångsrika slutförandet av forskningsprojektet kommer att resultera i en innovativ metodik för att bedöma sprängprestanda med hålavvikelse baserad på numerisk modellering. Den numeriska modellen kan användas för att undersöka effekterna av olika avvikelseomfattning och avvikelsemönster på sprängfragmentering. Metoden och kunskapen från projektet kan användas för att optimera spränglayout förbättra sprängprestandan.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras som ett gemensamt projekt mellan Epiroc och LTU. Arbetet är uppdelat i olika arbetspaket. Den planerade tiden för detta projekt är 6 månader. De småskaliga experimenten kommer att modelleras för att först undersöka effekten av spränghålsavvikelse på sprängfragmentering. Eftersom de småskaliga experimenten endast undersökte kragavvikelser med raka vertikala hål genom att ändra belastning och/eller avstånd, kommer fler avvikelsemönster att undersökas baserat på modellering av småskaliga experiment och kalibrerade parametrar.

FacebookTwitterLinkedInEmail