Nollbasmätning och hållbarhetsdatabas


strategic


2017-10-01


Håkan Tarras-Wahlberg

2019-12-31

Syfte och mål
Syftet är att uppföra en hållbarhetsdatabas över svensk gruvindustri samt en nollbasmätning av STRIM-programmets effekter i relation till programmets effektlogik.

Upplägg och genomförande
Projektet har föjande upplägg:
1) Inception workshop for KPI, Q1 2018
2) Inception report, Q2 2018
2) Midway report, Q4 2018,
3) Final report, Q4 2019

Förväntade resultat
Förväntade resultat är en hållbarhetsdatabas och genomförd nollbasmätning av STRIM-programmet.

FacebookTwitterLinkedInEmail