Nollbasmätning och hållbarhetsdatabas


strategic

Swedish Geological AB (SGAB)

2017-10-01

RMG Consulting


Håkan Tarras-Wahlberg

2019-12-31

201704952

Syfte och mål
Syftet är att uppföra en hållbarhetsdatabas över svensk gruvindustri samt en nollbasmätning av STRIM-programmets effekter i relation till programmets effektlogik.

Upplägg och genomförande
Projektet har föjande upplägg:
1) Inception workshop for KPI, Q1 2018
2) Inception report, Q2 2018
2) Midway report, Q4 2018,
3) Final report, Q4 2019

Förväntade resultat
Förväntade resultat är en hållbarhetsdatabas och genomförd nollbasmätning av STRIM-programmet.

Final report

Swedish Mining Innovation baseline assessment and sustainability database – Final report

FacebookTwitterLinkedInEmail