Möjliggöra praktiska laborativa moment med hjälp av uppkopplade mät- och videokonferenssystem


Pre-study

Luleå tekniska universitet

2020-08-01


Johan Odelius

2020-12-31

202002512

Syfte och mål

Som en del av LTU Professional Education har projektet utvecklat nya distansutbildningsmetoder med moln- och IoT-plattformslösningar och webbkonferenssystem för praktiska laborativa moment inom underhållsteknik.

Resultat och förväntade effekter

I tekniska utbildningar finns lärandemål som kräver praktiska moment och det finns behov av att utveckla teknik och pedagogik för att möjliggöra att genomföra dessa moment på distans. Detta projekt har utvecklat, planerat och genomfört en laboration i tillståndbaserat underhåll på distans. Utbildningen ges till deltagare inom gruvdrift och anrikning. Kompletta IoT lösningar och mätsystem har också utvecklats så att deltagarna ska kan utföra projektarbete på sina egna produktionsanläggningar.

Upplägg och genomförande

Projektet har identifierat lärandemål och aktiviteter i kursen tillståndsbaserat underhåll som ges till anställda i gruvindustrin. Ett molnbaserat IoT-plattform tillsammans med web-baserade applikationer användes för att deltagarna ska kunna genomföra mätningar i realtid. Tillsammans konferensmötessystemet Zoom och läroplattformen Canvas utvecklades ett komplett laborativt moment på distans. På grund av att förskjuten kursstart genomfördes laborationen med studenter som läser mastersprogrammet i Underhållsteknik med lyckat resultat.

FacebookTwitterLinkedInEmail