Modellering av hydraulslangar för säker fjärrstyrd borrning


Pre-study

Örebro universitet

2021-04-01


Todor Stoyanov

2023-09-30

202004467

Syfte och mål

Detta projekt handlar om att modellera hydraulslangar som är anslutna till gruvmaskiner och har målet att förutsäga slangtillstånd under olika maskinkonfigurationer för att undvika skador. För detta kommer vi att implementera olika modelleringstekniker från beräkningsfysik och maskininlärning och utvärdera deras effektivitet för att förhindra slangskador under realistiska användningsfallsscenarier för tunga gruvmaskiner. Genom att noggrant modellera rörelser från hydraulslangar syftar vi till att förhindra slangskador och stödja fjärrstyrning och autonom drift.

Förväntade effekter och resultat

I detta projekt vi ska tillämpa analytisk och datadriven tekniker, för uppgiften att modellera hydraulslangar. Vi kommer att använda dessa metoder för att förutsäga var slangarna på en maskin är placerade och ta fram metodik för att förhindra kollisioner mellan maskin och slangar. Modulerna som utvecklats i detta projekt gör det möjligt för en intelligent styrenhet att undvika skador på hydraulslangarna som driver maskinen, vilket minskar behovet av maskinunderhåll och förbättrar tillförlitligheten och kostnadseffektiviteten hos fjärrstyrd och autonoma gruvmaskiner.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs av ett konsortium bestående av en akademisk partner (Örebro universitet) och två industripartners (Epiroc, Underground Rock Excavation division och Algoryx). Projektet samordnas av den akademiska partnern.

FacebookTwitterLinkedInEmail