Miljövänliga oljfria smörjmedel


GruvbrytningMinskad miljöpåverkan

feasibility


2016-06-01


Yijun Shi

2017-04-30

Syfte och mål
Syftet och målen med detta projekt har varit att undersöka och validera användningen av Sustainalubes smörjmedel i applikationer relaterade till råvaror och gruvdrift. Sustainalubes smörjmedel har testats i flera applikationer, funktionaliteten prövats och vissa positiva egenskaper har identifierats i jämförelse med traditionella oljebaserade alternativ.

Upplägg och genomförande
Projektet har genomförts tillsammans med samarbetspartners och tillsammans har Sustainalubes smörjmedel testats, utvärderats och utvecklats.

Resultat
Ett innovationsprojekt har genomförts där Sustainalube med samarbetspartners utvärderat och utvecklat nya typer av smörjmedel för gruvindustrin. Prototyper har utvecklats och sedermera testats inom applikationer relaterat till gruvindustrin. Proof-of-concept har påvisats i applikationer som är snarlika de applikationer som finns inom gruvindustrin. Funktionalitet har påvisats och även fördelar gentemot fossila smörjmedel, bl.a. avseende renlighet, brandsäkerhet och reducerad miljöpåverkan.

FacebookTwitterLinkedInEmail