Miljövänlig smörjning vid bergborrning


Pre-study

Luleå tekniska universitet

2020-03-01

Epiroc, Sustainalube


Yijun Shi

2020-08-31

201905172

Syfte och mål

Att ta de första stegen mot fossilfri och grön smörjning för gruvindustrin, Testa möjligheten att använda glycerolbaserade, fossilfria och miljövänliga smörjmedel för att ersätta mineralbaserade smörjmedel för smörjning av bergborrhuvud.

Förväntade effekter och resultat

(1)Nya formulerade smörjmedel för bergborrning har testats vid Epiroc (2)En bra utvärdering av möjligheten att använda glycerolbaserade smörjmedel för bergborrning i fält (i gruvan) har genomförts.

Planerat upplägg och genomförande

WP 1, Projektledning, (2020.03.01 till 2020.08.31): Kommunikation inom projektet, samordning med partners, samt diskussion med projektpartners om nästa utvecklingssteg. WP 2, LTU Labbtest (2020.03.01 till 2020.05.31): Testa de grundläggande smörjande, reologiska och termiska egenskaperna hos glycerolbaserade smörjmedel. WP 3, Epiroc test (2020.05.01 till 2020.08.31): Testa smörjmedlets totala prestanda i en borrmaskin i full skala vid Epirocs labb i Örebro.

Mer information

Presentation slides from Swedish Mining Innovation Program day 2020

FacebookTwitterLinkedInEmail