Metodutveckling för fler kommersiellt framgångsrika ansökningar och projekt


strategic

Pär Johansson

2016-10-15


Pär Johansson

2017-12-31

201605006

Syfte och mål

Syftet är att vidareutveckla både metoder och arbetssätt som distribuerade hjälpmedel för att nå fler kommersiellt framgångsrika ansökningar och projekt, såväl inom STRIM som hos andra finansiärer av innovationsprojekt, ex. EIT RawMaterails, H2020 etc.

Vid projektets slut ska tre praktiska case ha genomförts (baserat på ovanstående utvecklade metoder), där minst tre framgångsrikt erhåller finansiering från SIP STRIM eller EIT RawMaterials vid efterkommande call. Projektet avses resultera i metod och arbetsätt för bedömning av kommersiell potential samt därtill hörande digitalt anpassat utbildningsmaterial.

Nytta

Nyttan för SIP STRIM är en ökad kvalitet i sina innovationsprojekt vilket kommer att öka SIP STRIMs innovationskapacitet och därmed att nå de uppsatta målen. Nyttan för forskare/projektägarna är en ökad förståelse avseende kommersiella krav vilket kommer att öka sannolikheten att nå det slutliga målet (produkt/tjänst/process på marknaden) även om det inte sker inom ramen för SIP STRIM. Nyttan för samhället är att ett ökat antal produkter/tjänster/processer med kommersiellt säkerställt innehåll når marknaden. Nyttan för deltagande företag är att resurserna allokeras till de mest lovande projekten.

Resultat

Innovation due diligence

FacebookTwitterLinkedInEmail