Magnesiums roll vid järnmalmspelletisering


Pre-study

Luleå tekniska universitet

2021-04-01


Charlotte Andersson

2021-09-30

202004489

Syfte och mål

Malmbaserade järnkällor förväntas fortsatt vara viktiga i omställning till ett mer hållbart samhälle, då behovet av järn och stål förväntas öka. I följande förstudie kommer vi att undersöka möjligheten att nyttja en järnoxid med naturligt magnesium i pelletisering. En sådan järnmalmspellets skulle kunna tillverkas fossilfritt och också nyttjas i framtida fossilfri ståltillverkning. Målet med förstudien är att förstå kopplingen mellan magnesiumförekomst i en järnmalm och dess påverkan på produktkvalitet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i Kunskap kring i vilka mineral och i vilken utsträckning Mg finns närvarande i olika järnmalmer. Indikationer kring hur magnesiums mineralform påverkar oxidation och sintring av järnmalm. Geometallurgisk roadmap för framtida studier Förstudien ger en första indikation hur magnesiumrika järnmalmer skulle kunna användas i fossil-fri pelletering. Resultaten har stor potential för nyttjandet av magnesiumrika järnoxidkällor i Sverige och kan därmed ha direkt positiv påverkan i att nyttiggöra komplexa mineralkällor.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av både småskaliga experiment och teoretisk genomgång och genomförs i samverkan mellan Luleå tekniska Universitet och Kaunis Iron AB och är uppdelat i 5 st arbetspaket: WP1: Projektkoordinering WP2: Mineralogisk karaktärisering med fokus på Mg WP3: Teoretisk studie över oxidation av järnmalm med fokus på Mg WP4: Pelletisering WP5. Geometallurgisk roadmap

FacebookTwitterLinkedInEmail