Innovativ djupprospektering


Prospektering

Pre-study

Uppsala Universitet

2014-07-01

Swerea Kimab, ACREO, LKAB, LTU, Orexplore AB, Atlas Copco Creaelius, Boliden, Wassara


Klas Hjort

2014-12-31

201401772

Syfte och mål
Syftet var att tydliggöra hur ny miniatyriserad teknologi för givare och kemisk analys för avläsning i eller vid borrhålet kan ge snabbare besked dels till centrala expertcentrum och dels direkt till borraren. Målet var att säkerställa att det svenskt näringsliv investerar i kommer att utmärka sig gentemot befintlig forskning och utveckling i världen. Målen för pilotstudien har uppfyllts och pilotstudien ligger till grund för en ansökan om ett fullskaligt projekt.

Upplägg och genomförande
Denna förstudie hade till syfte att överbrygga dess sektorsgränser genom att noggrant överföra och förklara disciplinärt kunnande, och via benchmarking av state-of-the-art. Individuella studier presenterades och diskuterades i seminarier och mindre arbetsgrupper, med ständig vägledning om relevansen för gruvindustrin. Vi konstaterar att deltagandet överträffade de högt ställda förväntningarna och att alla parters representanter har uttryckt sin belåtenhet med arbetet.

Resultat
Förstudien var ett fokuserat arbete för att göra ett tvärvetenskapligt och sektorsövergripande samarbete effektivt innan det startar. Efter detta arbeta har idag dess parter en god uppfattning om vad den svenska industrin ska satsa på för att utmärka sig och för att se till att svensk djupprospekteringsteknologi går förbi den främsta av idag. Detta ligger idag till grund för en ansökan om ett större projekt inom innovativ djupprospektering.

FacebookTwitterLinkedInEmail