Icke-giftig lakning och utvinning av guld med tiosulfatbaserad lixviant och Selmet metallseparationsteknologi


pilot

Karin Löfstrand

2022-03-012024-09-30

202104691

Syfte och mål

Projektet föreslår ett nytt koncept för lakning och utvinning av guld från mineralkoncentrat och avfallsströmmar genom att byta ut dagens cyanidlakning mot en giftfri och ekonomisk tiosulfat och Selmextprocess. Målet är att konstruera, bygga och operera ett pilotsystem för att laka gruvmaterial, separera koppar från guld och utvinna guldet. Chromaforas metod löser huvudproblemen relaterade till tiosulfatlakning, dvs. kontroll av lixiviantvätskans nedbrytning och utvinning av guld från lösningen samtidigt som alla kemiska reagens i processen potentiellt kan återanvändas.

Förväntade effekter och resultat

Chromaforas koncept ger en effektivare styrning av processen och använder mer miljövänliga reagens vilket möjliggör en cirkulär, miljövänlig och giftfri guldlakning av gruvmalm och gruvavfall. Detta gör guldlakning mer tillgänglig för hela gruvindustrin men gagnar kanske mest små till medelstora aktörer som letar efter alternativ till cyanidlakning oavsett om orsaken är miljömässig, regulatorisk, social- eller tillståndsrelaterad. Vidare kan lokal lakning och guldutvinning öka produktionen och spara utsläpp från transporter till avlägset raffinaderi.

Planerat upplägg och genomförande

Chromafora är projektkoordinator och kommer planera och bygga en pilotanläggning baserat på tidigare fastställda parametrar i laboratoriet. Pilotanläggningen kommer ha en kapacitet på 1000 kg material (ca 100g guld) per dag. Pilotförsöken kommer utföras hos projektpartnern Björkdalsgruvan som bistår med material och en lämplig plats. Parallellt med pilotkonstruktionen kommer Inst f samhällsbygg & naturresurser vid Luleå tekniska universitet bidra med forskning för att ytterligare förbättra processparametrar och återvinna reagens.

FacebookTwitterLinkedInEmail