Grön kalcinering


pilot

Northvolt AB

2021-03-21


Maria Åstrand

2022-08-31

202004485

Syfte och mål

Projektet hanterar utmaningen att övergå till fossilfri produktion av kritiska råvaror. Den svenska gruv- och metallindustrin anses vara en av de ledande inom produktion av råvaror med lågt miljöavtryck, dock vid pyrometallurgisk bearbetning av malm och mineraler vid förhöjda temperaturer (> 800 ° C), så är inte fallet. Projektets främsta mål är att bidra till energiförändringen till fossilfri genom att ersätta naturgas som används i värmebehandlingsprocesser med grön el eller eventuellt -väte.

Förväntade effekter och resultat

Projektet är Northvolts initiativ för att uppfylla sin vision att tillverka världens grönaste batterier. Bearbetning av batteriråvaror innehåller flera steg med kalcinering vid hög temperatur. Ett framgångsrikt slutförande av detta projekt kommer att underlätta en betydande minskning av processrelaterade utsläpp. Det förväntas att genom att Northvolt ska vara förebild för implementering av grön kalcinering, kommer andra möjliga slutanvändare som också är engagerade i hållbarhet att söka grön kalcinering.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan svensk akademi och industri som involverar Luleå tekniska universitet (LTU), Northvolt AB, Kanthal AB och Outotec Sweden AB. För att uppnå projektmålen kommer både experimentella och teoretiska undersökningar att användas i detta projekt. De experimentella arbetena fokuserar på kalcineringsprov i pilotskala och materialkarakterisering, medan de teoretiska undersökningarna involverar CFD-modellering av kalcineringen följt av tekno-ekonomisk analys av den gröna kalcineringsprocessen.

FacebookTwitterLinkedInEmail