Förbättrad resurseffektivitet genom dynamiskt styrd lasting II


pilot

Luleå tekniska universitet

2019-06-01


Anna Gustafson

2020-11-30

201804606

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att förbättra lastning och resurseffektivitet för skivrasbrytning. Målen med projektet är att: Implementera och utvärdera den nya ekonomiska modellen för lastning i Giron (LKABs gruvplanering och informationssystem). Validera den ekonomiska modellen genom den utvecklade statistiska modellen. Utveckla ett nytt grafiskt användargränssnitt för dynamisk lastningsstyrning i WOLIS (LKABs lastning- och informationssystem). Implementera den ekonomiska modellen i några utvalda lastmaskiner. Utvärdera och modifiera användargränssnittet i WOLIS.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter: Minskade malmförluster, optimerade gruvprocesser, ökad arbetstillfredsställelse, integrerad processkontroll och ökad grad av automatisering. Resultat: Optimerad lastningsstyrning med minskad malmförlust och gråbergsinblandning, förbättrad resurseffektivitet och effektivare gruvprocess. Den nya lastningsstyrningen förenklar och visualiserar kransens resultat och hjälper operatörerna att fatta bättre beslut gällande lastningen.

Planerat upplägg och genomförande

Detta pilotprojekt är kopplat till och fortsätter utvecklingen som initierades i ”Förbättrad resurseffektivitet genom dynamisk laddningskontroll” mot kommersiell tillämpning av resultatet. Den bygger på tre arbetspaket. WP-1, som inkluderar projektsamordning och administration WP-2, som fokuserar på implementering av den nyutvecklade lastningsstyrningen i Giron och WP-3, som fokuserar på modellimplementering i WOLIS på utvalda LHD-maskiner. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete mellan akademi och industri.

FacebookTwitterLinkedInEmail