Feasibility study for seismicity forecasting in seismically active underground mines


Pre-study

Luleå tekniska universitet

2020-03-01


Savka Dineva

2020-08-31

201905174

Syfte och mål

Komplexiteten hos de fysikaliska fenomenen och tidsberoende fysikaliska bergegenskaper innebär att klassiska metoder, för att förutsäga naturliga jordbävningar, troligen inte är tillämpliga för de specifika uppgifterna att förutse den typ av händelser i gruvor. Huvudmålet med projektet är att undersöka och utvärdera om de senaste teknikerna som t.ex. artificiell intelligens, maskininlärning och ”Big Data”-analyser kan användas för att identifiera parametrar som har en potential för att kunna förutsäga brytningsinducerad seismicitet i ett framtida fullskaleprojekt.

Förväntade effekter och resultat

-Dra slutsatser om de mest lämpliga metodologier och tekniker för seismicitetsprognoser som kan tillämpas i gruvor (baserat på litteraturstudier och utvärdering på små datamängder). -Utveckling av praktiska riktlinjer för varningar i gruvan inför en prognostiserad framtida seismisk händelse. -Utveckla en integrerad strategi för forskning om prognostisering för brytningsinducerad seismicitet och förberedelser för en full ansökan för ett SIP STRIM-projekt

Planerat upplägg och genomförande

-Integrering av expertis från olika forskningsområden inom LTU genom ett nytt samarbete för analys av bästa praxis vid prognoser utvecklade för naturliga jordbävningar och andra typer av inducerad seismicitet samt möjlig implementering för brytningsinducerad seismicitet. -Testa lämpliga tillvägagångssätt, procedurer och metodologier för representativa datamängder. -Fastställande av praktiska riktlinjer för varningar i gruvan inför en framtida seismisk händelse. -Förberedelse av ett fullskaligt förslag för prognostisering för brytningsinducerad seismicitet.

FacebookTwitterLinkedInEmail