Energieffektivitet i malmpulverisering med högeffektmikrovågor


Pre-study

Uppsala Universitet

2019-03-01


Dragos Dancila

2019-12-31

201804623

Syfte och mål

Syftet är att undersöka potentialen av hög effekt mikrovågor för att förbättra borrnings- och finfördelningsprocesser, dvs krossning av stenar. Vårt mål är att utveckla en energieffektiv process och därmed bidra till en hållbar råvaruförsörjning för att expandera landets geologiska potential. Vi strävar också efter att stärka sektorns konkurrenskraft genom att skapa en ny tekniskt paradigm baserat på hög effekt mikrovågor i gruvindustrin. Med resultaten från denna förstudie strävar vi efter att inleda ett större fullskaligt projekt.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat är en fungerande prototyp som visar teknikens genomförbarhet och demonstration av fördel när det gäller energieffektivitet som uppstår genom att anta denna nya teknik för mineralbehandlingstillämpningar. Slutligen kommer en teknisk-ekonomisk utvärdering att leda till olika begrepp och regler för uppskalning av tekniken till ett bredare antal industriella användare, för att förbereda ett större fullskaligt projekt.

Planerat upplägg och genomförande

D1.1: Optimal förvaltning av projektet D2.1: Preliminära exponerings till hög effket mikorvågor D2.2: Undersökning av källor, dvs transistorbaserad D2.3: Identifiering av optimala finfördelningsparametrarna D3.1: Karakterisering av stenar D3.2: Utveckling av en metod för att mäta i realtid mekaniska egenskaperna i stenar D4.1: Analys av sprickbildningskärnbildning och optimala exponeringsparametrar D4.2: Analys efter exponering av sten med hjälp av röntgen CT D5.1: Teknisk-ekonomisk utvärdering av pre-studysprojektet D5.2: Planering för projekt uppskalning.

Mer information

Presentation från SIP STRIM programdag 2019

FacebookTwitterLinkedInEmail