Efficient metalpowder process with innovative sensor technique


Pre-study

RISE Research Institute of Sweden AB

2019-03-01

Höganäs


Erik Zetterlund

2019-12-31

201804628

Syfte och mål

För metallpulverproduktion har annealingsprocessen i bältugnar identifierats som en process som kan förbättras med bättre temperaturkontroll. Projektet syftar till att utveckla sensorlösningar baserade på distribuerade fibersensorer, vilket kan ge betydligt mer temperaturinformation än dagens konventionella sensorer och potentiellt minska installations- och underhållskostnader. Den förbättrade temperaturinformationen är avsedd att användas för att optimera processen med avseende på råmaterial och energieffektivitet samt för högre kvaliteter och lägre kostnader.

Förväntade effekter och resultat

Att ge en klar bild av genomförbarheten av distribuerad sensorer i bältugnar och möjliga effekter på råmaterial och resurseffektivitet. Detta betyder: Sensordesigner har utvecklats och testats i labb och experimentella ugnar Beskrivning av hur en bättre temperaturkontroll kan förbättra resurseffektiviteten Beräkningar av potentiellt råmaterial, energi och kostnadsbesparingar Identifierade behov för ytterligare förbättringar för industriellt genomförande Verifierad teknisk och kommersiell potential och kort plan för ett fullskaligt R&D projekt

Planerat upplägg och genomförande

Projektet koordineras av RISE Acreo och är uppdelat i arbetspaket med definierade leveranser och planerade aktiviteter. Varje WP har en ledare ansvarig för leveranserna i den specifika WP, men arbetet kommer alltid att utföras i samarbete mellan RISE och Höganäs. I allmänhet är RISE ansvarig för teknisk utveckling och förberedelse av sensorsystemet, medan Höganäs tar hand om att specificera kraven, industritest, analys av resultat och undersökningar av hur man bäst kan använda den förbättrade temperaturkontrollen

Mer information

Presentation från SIP STRIM programdag 2019

FacebookTwitterLinkedInEmail