Digitalt förarstöd för samspel mellan fordon i gruvmiljöer


Pre-study

RISE

2019-04-01

Epiroc, Mobilaris, Scania


Anna Sirkka

2019-10-31

201804613

Syfte och mål

I detta projekt ska en lösning för ett digitalt förarstödsystem för samspel mellan fordon under jord tas fram, integreras med ett positioneringssystem för underjordsgruvor, samt utvärderas av användare i en pilotstudie i gruvmiljö. Projektet leds av RISE Interactive. Övriga parter är Mobilaris, Scania och Epiroc. Boliden och LKAB är intressenter som kommer att ha en viktig roll i ett framtida FoI-projekt.

Förväntade effekter och resultat

Den analoga teknik (radiokommunikation) som vanligen används idag kan medföra stressande, otrygga och ineffektiva transporter under jord. Projektet kommer bidra till förbättrad produktionseffektivitet och arbetsmiljö i dagens gruvor. Då utvecklingen av digitala förarstödssystem under jord fortfarande bara är i sin linda, finns goda möjligheter att generera nya affärsmöjligheter, även på en global marknad. Lösningen som tas fram kommer även ta höjd för en framtida situation, där manuellt framförda fordon ska samsas med automatiserade och fjärrstyrda fordon i gruvan.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i tre arbetspaket (Projektkoordinering, Interaktionsdesign samt Systemintegrering och utvärdering). Projektet inleds med att ett koncept för ett digitalt förarstöd tas fram. Därefter kommer konceptet att integreras i ett befintligt system för positionering under jord. Konceptet kommer slutligen att utvärderas av slutanvändare i gruvmiljö.

 

Mer information

Presentation från SIP STRIM programdag 2019

FacebookTwitterLinkedInEmail