Avstånd, Uppfattning och Riktning: Utforskande av applikationer med Augmenterad Verklighet för Gruvindustrin


Pre-study

Boris Design Studio AB

2019-03-01

RISE, Mine tec HB


Anna Karlsson

2019-10-31

201804611

Syfte och mål

Augmented Reality (”AR”) skapar ett digitalt lager mellan användaren och verkligheten. Tekniken implementeras idag i många typer av kontexter, men potentialen har ännu inte utforskats inom gruvindustrin. En AR-applikation som är särskilt utformad för gruvindustrin skulle kunna användas för att dela platsspecifik information (som info om arbetsordrar), för att ange var utrustning är eller indikera vad i ett närliggande rum eller korridor. Tekniken skulle också kunna användas för att stödja ett säkert beteende och inte minst för att stödja ett mer komplext positioneringssystem.

Förväntade effekter och resultat

Vi vill undersöka om vi skulle kunna skapa ett slutet positioneringssystem utan GPS-trackers (bara arbete utomhus), beacons (ospecificerad plats) eller wifi och istället fokusera på AR teknik för att utröna positionen på en viss användare. Vi kommer också att undersöka lämpliga AR-markörer specifikt för den här kontexten. Bildspråk, färger och former har kraft att förändra uppfattningen om ett specifikt område och har stor potential att stödja attraktiva arbetsplatser. Resultatet fövantas leda till en ansökan för att utföra en pilotstudie.

Planerat upplägg och genomförande

Genom kartläggning av möjligheter och utmaningar bygger vi en förståelse om efterfrågan, liksom vad som finns tillgängligt på marknaden idag. Metod: state-of-the art, test av befintliga AR-applikationer, studiebesök i Boliden. Vi planerar också intervjuer med våra användare: Vad är önskvärda funktioner? Slutligen kommer vi att utveckla ett designkoncept baserat på våra lärdomar. Konceptet kommer att visa idén för det tekniska systemet tillsammans med de funktioner vi vill utforska. Vi kommer att konsultera AR-specialister för att kontrollera konceptets genomförbarhet.

 

Mer information

Presentation från SIP STRIM programdag

FacebookTwitterLinkedInEmail