Avlastningsstrategier för brytning på stora djup i svenska gruvor


fullscale

Luleå tekniska universitet

2021-04-01


Ping Zhang

2024-03-31

202004459

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att förbättra säkerheten och öka produktiviteten och energieffektiviteten genom att markant minska antalet olyckor, minska produktionsstörningarna och reparationsarbetet efter bergutfallen. Målen i detalj är att: 1) öka förståelsen för hur konstruktionsmetoderna påverkar stabiliteten, 2) utveckla en metod att uppskatta risken för skador och deformationer orsakade av seismiska händelser, 3) utvärdera effekten av avlastningsmetoder, 4) Förbättra designen av avlastningssprängning, 5) utveckla strategier för avlastningssprängning.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet av detta projekt är i) riktlinjer för att utvärdera/uppskatta hur konstruktionsmetoderna påverkar stabiliteten, ii) utveckla metoder för att utvärdera av avlastningssprängning, iii) förbättra sprängdesignen och iv) utveckla strategier för avlastningssprängning. Följande KPis definierade i STRIM agendans (roadmap) vision för 2030 och längre fram i tiden: Inga dösdfall, energieffektiva brytningsprocesser och stabilitetsförbättrande åtgärder som kan ge säkra förhållanden utan oplanerade bergutfall.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet är indelat i arbetsområden (WPs) och planeras enligt följande WP1: Projektkoordinering WP2: Fältundersökning av byggnadsmetoder WP3: Utveckling av metodik WP4: Destrera sprängdesign och dess preliminära utvärdering WP5: Fältövervakning och numerisk modellkalibrering WP6: Utveckling av destressionsstrategier för gruvdrift under mycket stressade förhållanden För att säkerställa framsteg kommer projektet att använda workshops för att integrera och sprida resultaten. Dessa workshops är planerade att hållas ungefär med 3-6 månaders mellanrum.

FacebookTwitterLinkedInEmail