Automatiserad borrplanering för riggar med flera borrarrmar i underjordisk gruvverksamhet


fullscale

Örebro universitet

2019-05-01

Alfred Nobel Science Park, Epiroc, Zinkgruvan


Federico Pecora

2022-04-30

201804622

Syfte och mål

En stor del av underjordisk gruvverksamhet är relaterad till tunneldrivning. Det innebär att borra och spränga i berget. Borrning utförs av borriggar utrustade med flera borrarmar. I nuvarande industriell praxis utförs dessa operationer manuellt av en operatör som styr armarna på borriggen. Detta projekt kommer att utveckla rörelsesplanerings-, koordinations- och kontrollalgoritmer vilket effektiviserar planeringen och leder till en helt autonom process.

Förväntade effekter och resultat

Genom att på ett intelligent sätt koordinera och optimera rörelserna på borriggen ska tiden för en borrcykel drastiskt minskas. Projektet kommer att utveckla tekniker för integrerad rörelseplanering, koordinering och kontroll av flera robot armar, och ska ta tekniken från TRL 5 till TRL 7. Tekniken kommer att vara användbart i andra sammanhang och områden vilket kommer att utredas av Alfred Nobel Science Park.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på ett befintligt ramverk (utvecklat av Örebro Universitet) som kommer att anpassas till koordinering av flera borrarmar i 3D-miljö. Resultaten kommer att demonstreras på en Boomer-plattform (en produkt av industripartnern Epiroc) i en gruva (drivs av partner ZinkgruvanMining).

Mer information

Presentation slides from Swedish Mining Innovation Program day 2020

FacebookTwitterLinkedInEmail