Återvinning av Li från batterierna via förbättrade kemiska omvandlingar med återvunnet kol och vattenlakning


Pre-study

Chalmers tekniska högskola

2021-06-01


Martina Petranikova

2021-11-30

202004463

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att använda ett kol som finns i avfallet från litiumjon-batterier för kemisk transformation av litiumföreningar. Projektets huvudmål är: 1. Maximera litium-transformation från dess salter och oxider som finns i batteriavfallet till litiumkarbonat. 2. Minimera avfallsproduktionen genom återvinning av kol från batterierna – lägre produktion av fasta rester. 3. Återvinning av litium via vattenlakning före lakning av mineralsyra och återvinning av tungmetaller (vanligtvis är litiumförlusten i dessa steg cirka 15%). 4. Rengöring av litium till batterikvalitet: 99,95% via nytt extraheringsmedel.

Förväntade effekter och resultat

Litium återvinning kommer att ökas från nuvarande 1% till 95%. Antalet steg för produktionen kommer att minska såväl som förbrukning av kemikalier och energiförbrukning. Enklare återvinning minskar OPEX och slutligt Li-pris. Li kommer att återvinnas från avfallet mer effektivt och renhet kommer att räcka för att det ska återanvändas i batterierna och därmed öka cirkulariteten. Resultatet kommer att förbättra kunskapen inom primär litium produktion och sekundär litium produktion och bidra till doktorandutbildning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket. WP1, Projektkoordinering, (M0-6), WP2: Litium kemisk transformation via karboterm reduktion, (M0-M2). Termisk förbehandling av proverna via pyrolys och kvalitativ och kvantitativ bestämning av litiumomvandling till litiumkarbonat kommer att utföras. WP3: Selektiv återvinning av litium via urlakning med kolsyrat vatten (M1-M4). Läckage av litium med kolsyrat vatten, bestämning av föroreningar lakningsbeteende. WP4: SX för produktrening (M4-M6).

 

More information

Presentation from Program day 2021 – Recovery of lithium from the batteries…

FacebookTwitterLinkedInEmail