ARBS – Energieffektiv malning


fullscale

Clive Wynne

2022-03-012023-09-30

202104692

Syfte och mål

Malning är en grundläggande, men väldigt energikrävande och -ineffektiv process som syftar till att sönderdela berg till fina partiklar för mineral- och metallutvinning och andra tillämpningar (cement). Projektet skall vidareutveckla en ny sönderdelningsmetod med låg energiförbrukning från laboratorietestning till kontinuerlig drift och slutligen till konceptkonstruktion av fullskalig demonstrator. FoU inom kritiska områden och initial marknadsföring kommer också att genomföras.

Förväntade effekter och resultat

Den nya metoden har påvisat minskad energiförbrukning med upp till 80%. Bortsett från den betydande kostnads- och energibesparingen, blir det på allvar möjligt att driva malningsprocessen med förnybar energi. Metoden har också visat ett högre mineralutbyte, minskad vattenförbrukning och mindre storlek på avfallsdammar. Metoden är väl anpassad för noggrann reglering av maskin och process, och den nya kunskap som byggs upp förväntas stimulera ytterligare innovation inom industrin.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att ledas och koordineras av Comminution Reimagined Sweden AB. Projektpartners inkluderar två stora globala gruvbolag och Fraunhofer-Chalmers Centre (FCC). Projektet består av nio olika arbetspaket som inkluderar ytterligare FoU, en pilotanläggning hos gruvbolag, omfattande tester av mineralutbyte, konceptutveckling av en kvarn med kapacitet om 50tph och inledande marknadsföringsaktiviteter. Projektet startar 1 mars 2022 och pågår till 31 december 2023.

FacebookTwitterLinkedInEmail