Är du duktig i fält


Pre-study

Luleå tekniska universitet

2020-08-01


Maxim Smirnov

2020-12-31

202002519

Syfte och mål

På Luleå tekniska universitet (LTU) hålls flera kurser i geofysik. Kursernas innehåll ger en grundläggande introduktion samt detaljer om olika geofysikaliska metoder, inklusive fältoperationer. Därför var projektets huvudsakliga mål att skapa virtuell inlärningsmiljö för fältövningar. I detta projekt förbereddes en virtuell fältkurs med video vägledning om hur man ska använda utrustningen istället den vanliga fältövningen. Videon innehåller en förklaring av teori , samt en stegvis förklaring av fältinställningen och operationerna.

Resultat och förväntade effekter

Vi har gjort fältarbetet inom prospektering i intressanta områden. Mätningarna inkluderar markundersökning och unik borrhållsundersökning. Högkvalitativa data har samlats in. Vi gjorde videoinspelningen av utrustningsanvändningen under mätningen och gav detaljerade förklaringar i videon. Denna virtuella inlärningsmiljö har ännu inte använts i de kurser som kommer att ges under vårterminen. Vi förväntar oss att eleverna kommer att få bättre förståelse och vara skickligare i realistisk arbetsmiljö.

Upplägg och genomförande

I detta projekt gjordes en virtuell fältkurs med vägledning om hur man ska använda utrustningen istället för den vanliga fältövningen. Fältarbete utfördes tillsammans med LKAB i realistisk miljö. Data som förvärvats håller hög kvalitet och kommer att användas under övningar och för uppdrag. Videon innehåller en förklaring av teorin och stegvis förklaring av fältinställningen och operationerna. Videoinspelningarna kommer att användas rutinmässigt under geofysikkurser på LTU.

FacebookTwitterLinkedInEmail