Application of interactive displays within blended learning concepts


Pre-study

Luleå tekniska universitet

2020-06-01


Mehdi Parian

2020-12-31

202002515

Syfte och mål

Målet var att integrera en interaktiv skärm i den befintliga kursen M7001K (Simulering av mineraltekniska processer) inom konceptet blandat lärande i syftet ökad interaktion och samarbete mellan lärare och studenter.

Resultat och förväntade effekter

Man förväntade sig att studenter som deltog i föreläsningen fysiskt och de på distans skulle uppleva en lika interaktiv miljö i jämförelse med traditionella föreläsningar. Till viss del uppnåddes detta.

Upplägg och genomförande

Idéen var att integrera en interaktiv skärm i den befintliga kursen M7001K (Simulering av mineraltekniska processer). Kursen omfattar föreläsningar, projektarbeten och hemuppgifter. I några av föreläsningarna och uppgifterna testades den blandade inlärningsmiljön och återkoppling från studenter samlades in med deras erfarenheter.

FacebookTwitterLinkedInEmail