Användning av nanocellulosa för ytmodifiering av magnetit och silikat i mineralpulper


Mineralteknik

Pre-study

Luleå tekniska universitet

2015-09-01


Bertil Pålsson

2016-02-28

201501300

Syfte och mål
Projektet visar att nano-partiklar kan kraftigt modfiera ytladdningen hos magnetit och kvarts. Micro-flotation visar att nano-partiklar kan inducera hydrofobitet till mineralytorna. Mini-flotation med blandningar av kvarts och magnetit i en liten mekanisk cell och med nano-partiklar visar att det går att få selektiv flotation av kvarts, men att utbytet blir lågt.

Upplägg och genomförande
Produktion och modifieringar av nano-partiklar har fungerat utan problem. Mätning av zeta-potential för att studera nano-partiklarnas adsorption till mineralytorna har fungerat bra. Micro-flotation av enskilda mineral och mineralkombinationer har visat att det går att på så sätt få en uppfattning om behandlingarna förändrar den hydrofoba/hydrofila balansen på mineralytorna. Mini-flotation med blandningar av kvarts och magnetit har gett indikationer på att det finns förutsättningar att i större skala kunna få selektiv flotation av kvarts.

Resultat
Mini-flotation med blandningar av kvarts och magnetit i en liten mekanisk cell och med nano-partiklar visar att det går att få selektiv flotation av kvarts, men att utbytet blir lågt. Resultaten ger att nano-partiklar med ytaktiva grupper kan fås att adsorbera på mineralytor och att de kan där inducera hydrofobitet. Till följd av detta kan kvarts fås att selektivt flotera från magnetit. Detta kan vara utgångspunkten för intelligentare modifieringar av nano-partiklar och kan i förlängningen leda till att aminer kan ersättas i silikatflotation.

FacebookTwitterLinkedInEmail