AG-Test Småskaliga tester för uppskalning av autogenmalning


Pre-study

Luleå tekniska universitet

2020-04-01

Boliden


Mehdi Parian

2020-10-31

201905194

Syfte och mål

Den första delen av projektet syftar till att identifiera den existerande tekniken och tillgängliga testmetoder för uppskalning och drift av AG-kvarn, inklusive vilka aspekter av AG-drift som adresseras och vilka krav som ställs i fråga om provstorlek och mängd. Den andra delen är att lista metoders beroende av malmegenskaper och deras brytningsmekanismer under realistiska drifttillstånd. Den sista delen är att använda de senaste metoderna och teknikerna, t.ex. XCT för att identifiera beteenden hos stenar under förhållanden som liknar de inne i en AG-kvarn.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten är en beskrivning och bedömning av AG-testmetoder för uppskalning med särskilt fokus på finpartikelgenerering och fördelningen av påkänningar och utmattning i stora stenar. Validering av effekten av upprepade belastningschocker på utmattningen av stora stenar kommer att göras med XCT.

Planerat upplägg och genomförande

Projektarbetet är organiserat i två huvudarbetspaket, ett teoretiskt och ett experimentellt. Den teoretiska delen är främst en litterastudie om moderna och tillgängliga AG-testmetoder i Sverige och världen. Den experimentella delen inbegriper provtagning av stora stenar hos industripartnern och genomförande av inledande tester samt analys av utvecklingen av mikrosprickor ledande till bergsönderfall med XCT.

FacebookTwitterLinkedInEmail