3D modellering av elektromagnetiska fält från kontrollerade källor anpassad till malmprospektering


Pre-study

Uppsala Universitet

2020-04-01


Thomas Kalscheuer

2020-09-30

201905178

Syfte och mål

Malmprospektering med elektromagnetiska (EM) mätningar siktar på allt större djup (> 1 km). EM fält genereras av en elektrisk ström i en 2 km * 2 km stor kabelslinga och mäts på ytan och i borrhål. Dock leder datormodelleringen med förenklingar av malmkroppar som tunna skivor i elektriskt isolerande berggrund och av den varierande strömmen i slingan som en konstant till opålitliga modeller. Vi ämnar att förbättra modelleringen med den spektrala elementmetoden, en volymetrisk beskrivning av malmkroppar och berggrund och en lämplig representation av sändarströmmen.

Förväntade effekter och resultat

Vi ska modifiera ett befintligt program som använder den spektrala elementmetoden och använda programmet för att modellera syntetiska modeller med malmkroppar. Modifikationerna ska möjliggöra en exakt beskrivning av geometriskt komplexa malmkroppar och andra strukturer in berggrunden och beskriva sändarströmmen på ett lämpligt sätt. Därmed hoppas vi kunna bidra till förbättrade modeller av malmkroppar som i sin tur leder till minskade prospekteringskostnader, effektivare borrprogram och hållbar malmbrytning.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget av projektet består i stort sett på två delmoment. Under den första fasen, som ska vara i fyra månader, ska vi modifiera vårt befintliga SEM program så att geometriska beskrivningar av komplexa 3D malmkroppar kan översättas till volymetriska beskrivningar lämpliga för SEM modellering och att den varierande fasen av strömmen längs med sändarslingan iakttas. Under den andra fasen ska vi modellera EM fält för ett antal syntetiska modeller av malmkroppar och andra strukturer i berggrunden som tillhandahållas av Boliden AB.

FacebookTwitterLinkedInEmail