Ta chansen och tyck till om SIP STRIMs strategiska agenda!

2018-12-21

Den strategiska innovationsagenda (STRIM-agendan) som är grunden för det strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM har uppdateras under hösten. Som ett sista steg i agendaarbetet ges nu intresserade aktörer en chans att komma med synpunkter på de dokument som har arbetats fram.

De nio tematiska områdena som är relaterade till primära och sekundära råvaror finns kvar och för varje område definieras den forskning och innovation som behövs i kort, medellångt och långt perspektiv. Nytt för agendan är ett inledande kapitel som beskriver utmaningar, drivkrafter och vision för branschen. Samtliga texter är öppna för konsultation.

Den uppdaterade agendan ska beslutas av styrelserna i SIP STRIM och Svemin i februari respektive mars och kommer sedan att presenteras på Bergforskdagarna i maj.

Ta chansen och tyck till om den framtida STRIM-agendan! Du mailar dina kommentarer till Petra Åhl, petra.ahl@ducitinnovation.se och Kent Tano, kent.tano@telia.com
Ange i e-posttiteln vilken del av agendan som kommentarerna avser.

Deadline för kommentarer är 16 januari.

 

Dokument för synpunkter

 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

SIP STRIM newsletter December 2018 (english)

Have your say about our agenda, we are looking for a new colleague and take your chance to win 600,000 SEK! Read our December newsletter here

2018-12-20

Vi söker en kollega!

Är det dig vi söker? Vi söker en självständig och driven projektledare (programme manager) som ska ingå i projektledningen på SIP STRIM. Läs mer om tjänsten här

2018-12-10

Har du en idé som kan stärka svensk konkurrenskraft?

Välkommen med ditt bidrag till SIP STRIMs och EIT RawMaterials årliga innovationsidétävling! Du kan vinna 600 000 kr till förverkligandet av din idé. Läs mer om tävlingen på www.sipstrim.se/idetavling  

2018-11-22