Stöd till start-ups och SMF som arbetar med hållbara lösningar för råvarusektorn

2019-08-29

Apply for the Booster Call to get financial support and access to the EIT RawMaterials partner network to scale-up your business!

The EIT RawMaterials “Start-up & SME Booster Program” is one of the EIT RawMaterials funding instruments dedicated to supporting third parties’ activities, such as business creation by idea holders and growth support by start-ups and SMEs. It provides support to start-ups and SMEs to develop innovative products/services that can produce an impact in the raw materials sector or benefit our partners.

Start-up & SME Booster Call 2019 is open all year long. For the sake of clarity and to ensure a smooth selection and operational progress of the selected Start-ups and SMEs, three cut-off dates for proposal submission will be organised. The cut-off dates are 15 March, 14 June and 20 September.

 

Start-up and SME Booster Call 2019

 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Film från seminarium: Gruvornas roll för en grön omställning

Metaller och mineral är en förutsättning för en global grön omställning med digitaliserade och klimatsmarta samhällen. Efterfrågan ökar – men var ska dessa metaller och mineral komma från? Går det att tillgodose samhällets…

2019-08-29

Film från seminarium: Att skapa förståelse och acceptans för hållbara gruvor

Behovet av metaller och mineral ökar för utveckling av klimatsmart teknik. Samtidigt väcker nya gruvetableringar alltid diskussion och opinion. Hur kan gruvbranschen öka kunskapen och förståelsen för mineral och metallers betydelse för samhällsutvecklingen…

2019-08-29

Anmälan är öppen! Seminarium på Värdeskapande efterbehandling, 24 september, LTU

Seminarium: Värdeskapande efterbehandling. Vad kan vi uppnå?

2019-08-13