podcast on sustainable mining

Podcast: Svensk teknik förändrar världens gruvindustri

2019-09-26

Tack vare samarbete, innovativa tekniska lösningar och en strävan efter effektivitet har svensk gruvbransch blivit en mycket produktiv industri med en hållbar strategi. När det svenska konceptet tas till andra marknader betyder det inte bara stora affärsmöjligheter utan också en stor inverkan på det globala samhället ur ett hållbarhetsperspektiv.

Lyssna på Business Swedens podcast där, Christian Silvander Orrego från Business Sweden och SIP STRIMs Jenny Greberg berättar om möjligheter kopplade till gruvindustrin och hur dessa bidrar till en bättre värld. Värd för podcasten är Kristoffer Schjött-Quist.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Lansering av kompetensfärdplan för gruv och stålnationen Sverige

Kompetensbrist är en av de stora utmaningar gruv- och stålbranschen står inför. Idag lanserades Kompetensfärdplanen Vägen framåt för gruv- och stålnationen Sverige vid ett lanseringsevent på Jernkontoret i Stockholm. Färdplanen som beskriver de…

2019-09-25

Tips om utlysning hos Vinnova: Banbrytande idéer inom industriell utveckling – hållbar industri

Nu finansierar Vinnova genomförbarhetsstudier för att testa banbrytande idéer inom området hållbar industri. Studien ska vara kopplad till utvecklingen av en teknologi, metodik, eller strategi som radikalt kan påverka den industriella utvecklingen. Vi…

2019-09-20

Nya medarbetare på programkontoret – Välkommen Lawrence och Niclas!

Nu har vi fått förstärkning av två nya medarbetare! Det är Lawrence Hooey som kommer att axla rollen som Teknik- och innovationsansvarig i programmet, och Niclas Dahlström som stärker upp med fokus på…

2019-09-13