Givande samarbeten för både studenter och gruvnäringen i Mines and Minerals Summer

2020-09-28

Bildtext: Scalable equine therapy and adaptive riding enabled with AR/VR integrated mechanical saddle

För första gången i år finansierade Swedish Mining Innovation ett sommarprogram inom konceptet LTU Business Sommar, Mines and Minerals Innovation Summer. Med satsningen vill man både ge studenter från svenska universitet möjlighet att utveckla sitt företagande samtidigt som man ökar innovationstakten hos den svenska gruvindustrin.

Fyra studenter rekryterades och delades sedan in i två lag, där var team undersökte affärspotentialen i ett innovationsfall kopplat till gruvindustrin. Innovationsfallen utvärderades enligt LTU Business metod Innovation Due Diligence®, och studenterna coachades av de erfarna affärsutvecklarna Martin Gidlund och Emil Svanberg. De två innovationsfall man arbetade med var från TNT-X, ett Boden-baserat företag som arbetar med VR/AR-träningssystem, och Harshwork som är ett projekt som modellerar slitage av delar och materialegenskaper inom tung industri.

TNT-X som är ett nystartat företag utvecklar säkerhetsträningstekniker med VR kombinerat med mekaniska system för gruv- och andra industrier. Gustav Wahlquist som studerar industriteknik och management vid Linköpings universitet och Christoffer Flemström som studerar civilingenjör vid Luleå tekniska universitet gjorde en marknadsdifferentieringsanalys som utvärderade 170 marknadserbjudanden inom AR/VR för att belysa den potentiella marknadsnischen för TNT-X. Detta stärkte affärsfallet när de startade i Arctic Business Incubator och ansökte om finansiering för att vidareutveckla konceptet.

TNT-X grundare Thomas Vikström: – Det är givande att samarbeta med studenter från universitet och regionala samhällen, särskilt i projekt och program med samarbete över branscher.

Harshwork som kommer från en idé från Luleå tekniska universitet har utvecklats vidare i ett projekt hos EIT Raw Materials. HARSHWORK är en modell/verktyg för att simulera och förutsäga slitage på utrustning, maskiner och material i tuffa miljöer för att öka effektiviteten genom att minska oplanerad stilleståndstid. Anna Eriksson och Johan Vaara som studerar industriell teknik och management på LTU genomförde 28 intervjuer hos gruvföretag, utrustnings- och komponenttillverkare i syfte att utvärdera kundsegment och potentiella partners. De hittade en stor utrustningstillverkare som är intresserad av att samarbeta som en strategisk partner för vidare utveckling.

Prof. Pär Jonsén, idéägare: – Sommarinnovationsprogrammet gav oss mer insikt i Harshwork-mjukvarans industriella intresse och deras behov av att optimera materialhanteringsprocesser för förbättrad produktivitet och minimerad underhållskostnad.

LTU Business, studenterna och idéägarna gjorde ett fantastiskt jobb med positiva resultat för alla!

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

EIT Raw Materials call for innovation projects

EIT Raw Materials has a call for innovation projects. See:  https://eitrawmaterials.eu/call-for-projects/ Proposal registration deadline: Friday, 17 January 2020 at 13:00 CET Proposal submission deadline: Friday, 28 February 2020 at 13:00 CET

2020-09-25

International funding opportunity

International collaboration for innovations with actors in Brazil in collaboration with EMBRAPII Closing 30 November, 2 M SEK funding. Sustainable mining is one theme. Call information is here: https://www.vinnova.se/en/calls-for-proposals/brazil-sweden-innovation-forum-/international-collaboration-for-2019-04841/

2020-09-25

Do you work with mine vehicle positioning for safety and efficiency?

See this Expande Minería call for proposals: “Intelligent system for substandard conditions in open pit mine” https://expandemineria.cl/en/desafio/intelligent-system-for-substandard-conditions-in-open-pit-mine/

2020-09-25