Färdplan för fossilfri gruva

2018-05-02

En färdplan för den fossilfria gruvan har tagits fram av gruv- och mineralnäringen inom ramen för Fossilfritt Sverige. Syftet är att Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer. Man är övertygad inom branschen att detta ska lyckas, men det kommer att ta tid och vara kapitalkrävande. Arbetet med färdplanen drivs av Svemin i samarbete med RISE och finansieras genom SIP STRIM. Läs mer och ladda ner färdplanen här.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Nästa utlysning

Nästa utlysning inom SIP STRIM kommer att öppna 17 maj. Ytterligare information om detta kommer här på hemsidan inom kort.

2018-05-02

EUREKA innovationsdagar 22–24 maj

EUREKA innovationsdagar anordnas den 22–24 maj i Helsingfors för dig som jobbar med innovation inom företag. Läs mer här.

2018-04-23

Seminarium Vår framtida gruva

Digital Mining Hub Bergslagen är en ny förstudie som syftar till att ta fram en regional agenda för gruvindustrin i Bergslagen som ett komplement till SIP STRIM:s agenda. Arbetet med agendan för Bergslagen…

2018-04-12