Co-Creation workshops

2018-07-06

Det a?r nu dags att uppdatera STRIM Agenda 2016 och vi har no?jet att bjuda in till en serie workshops som ska fungera som underlag fo?r den kommande STRIM Roadmap 2019.

Som ramverk fo?r utvecklingen av roadmap kommer vi att anva?nda oss av University of Cambridge metod fo?r ”Strategic roadmapping

Den fo?rsta workshopen a?r specifikt riktad till styrelserna fo?r Svemin, Bergforsk och SIP-STRIM och fokuserar pa? drivkrafter, utmaningar och vision fo?r det strategiska innovationsprogrammet fo?r svensk gruv- och metallutvinnande industri.

Resultatet fra?n den visiona?ra workshopen anva?nds sedan som input till efterfo?ljande o?ppna workshops som genomfo?rs i tva? steg. I dessa workshops validerar vi vision och utmaningar samt vaskar fram viktiga indata till de tematiska omra?den som ska beskrivas i roadmap.

Datum fo?r o?ppna workshops:
LTU Lulea?, 13 sep – Steg 1
LKAB Malmberget, 24 sep – Steg 2

Programmen till Co-Creation worshops som pdf:

Anmäl dig till öppna workshops här 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Jan Moström om SIP STRIM

Hör LKABs vd Jan Moström om SIP STRIMs betydelse för svensk gruvindustri.

2018-06-12

Hör vår Teknik- och innovationsansvariga om senaste utlysningen

? Vår teknik- och innovationsansvariga Jenny Greberg om nya utlysningen och om jämställdhetskriterierna som är nya för i år. Läs mer och se hela utlysningen här  http://www.sipstrim.se/sv/utlysningar/

2018-05-30

Spårbara metaller

Gruvbranschen och forskningsinstitutet RISE ska i en gemensam satsning försöka utveckla digitala lösningar för att spåra var och hur metaller produceras. Syftet är att gruvbolag ska kunna konkurrera med hållbarhet. Detta sätter press…

2018-05-07