För projektledare


Ur Vinnovas allmänna villkor för bidrag

  • Projektet ska vara representerat av minst en projektpartner vid konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom Swedish Mining Innovation.
  • Vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts inom det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten (t.ex. publicering oavsett medium och muntliga presentationer).
  • Projektet ingår i det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation och ska samverka med programmets programkontor i genomförandet.

Se Vinnova samt projektavtal.


Mallar

Mallar för rapportering av projekt inom vår årliga öppna utlysning finns på Vinnovas webbsida.


Presentationsmallar

PPT-mall Swedish Mining Innovation projektpresentation


Logotyper

Swedish Mining Innovation – logotyp

Logo finansiärer, liggande med svensk text

Logo finansiärer, stående, svensk text

Logo finansiärer, liggande, eng text

Logo finansiärer, stående, eng text


 

Innovation Due Dilligence

Förfina din idé till en strategi. Innovation Due Dilligence är en metod för att bedöma och fånga den verkliga marknadspotentialen för tidiga innovationer. IDD togs fram i ett strategiskt Swedish Mining Innovation-projekt som samordnades av LTU Business tillsammans med RISE och Swedish Mining Innovations programkontor.

Innovation Due Dilligence


Saknar du någon information?

Vilken information skulle du som projektledare vilja hitta här? Hör av dig!

FacebookTwitterLinkedInEmail